Aktiviteter i lekplatsen

Som ni kanske har märkt pågår en hel del aktiviteter på lekplatserna. Detta är slutspurten på den två år långa upprustningen av lekparker och grönytor.

Norra lekplatsen

De två lekhusen på norra lekparken har vi tyvärr tvingats riva då de återigen inte möter kraven på lekredskap trots reparationer. Istället byggs en boulebana där som det länge varit önskemål från många i föreningen. Boulebanan kommer att ta samma yta i anspråk som lekhusen och grusgropen tidigare haft och skapar en bra plats för umgänge över åldersgränser. Men för att få en stabil grund grävs det ut och fylls igen med bättre fyllnadsmassa. Detta kommer även att göra att ogräset inte kommer att växa ohämmat där ”grusgropen” som varit avsedd för små barns bollek tidigare varit.

Sargerna är nu på plats

Mellersta lekplatsen

Arbete med sargerna för att skilja på lekplatsgruset och rabatter pågår. De uppgrävda stockarna skall även de tas bort inom kort

Södra lekplatsen

Gången skall fyllas på med stenmjöl för att slippa ogräs. Ett utspringsskydd kommer förhoppningsvis även det på plats då en medlem av föreningen skänkt en stor sten som vi hoppas passar in-

Örnparken

Bredvid tvättstugan kommer örnen att sättas upp. Den kommer att bli en lite kortare version jämfört med den ursprungliga då den nedre delen var totalt genomrutten. Ursprungskonstnären Robin från Trädtrolleri har dock räddat det mesta av örnen!

Vi hoppas och planerar för att alla aktiviteter blir klart innan sommaren!