Information från styrelsen

Årsmötet

Flyttas till onsdag 1 juni 18:30 så att vi hinner få årsredovisningen klar och att alla hinner läsa den i god tid innan. Kallelsen kommer ca 2 veckor innan.

Fjärrvärme läckage

Det verkar som vi har ett mindre läckage någonstans i fjärrvärme systemet. Felsökningen har hittills inte hittat felet.Vänligen kontrollera ifall ni har läckage vid element eller inkommande fjärrvärme anslutning i er bostad. Om ni ser ytor på marken som inte verkar torka upp normalt kan det indikera en läcka.Rapportera eventuella läckor till styrelsen.


Gula ”pirran” saknad

Den gula pirran som man kan låna finns inte i förrådet. Lämna gärna tillbaka den snarast då den behövs. Generellt gäller att alltid lämna tillbaka det som lånas när man är klar!


Informationsmöten gällande hängrännor och stuprör

En sammanfattning av mötena inklusive frågor och svar kommer att sändas ut så att alla kan ta ställning till årsmötet vad ni tycker, eller lämna fullmakt till någon som företräder er. Punkten på årsmötet kommer vara ja eller nej till att överföra hängrännor och stuprör till respektive fastighetsägare. Fullmaktsblankett kommer att finnas på hemsidan när handlingarna till årsmötet läggs ut ca 2 veckor innan årsmötet. 

Lekplatser En provlampa på södra lekplatsen kommer att sättas upp under maj.

Hjulbultar upphittade

2 hjulbultar upphittade i området (låsbultar). Finns att hämta på Högåsvägen 125

Skypemöte hängrännor 20 april och Städdagen 25 april

Informationsmöten gällande utredningen om hängrännorObservera att informationen kommer att vara liknande det som redan sänts ut. Inga frågor har hittills inkommit:

Onsdag 20/4 klockan 19:00 som är online. (Inget konto behövs) maila styrelsen för att få länken.

Söndag 24/4 klockan 13:00 utanför uthyrningslokalen Fysiskt möte.

Städdagen söndag 24 april,  hållpunkter
09:30 Start städdagen samling vid tvättstugan11:30 Grillning vid uthyrningslokalen
13:00 Informationsmöte hängrännor

Uppdatering husförsäljning
Efter att tagit in offerter där erbjudanden var likvärdiga har vi har nu valt mäklare (Fastighetsbyrån) och fotografering av huset sker onsdag 20/4.
Därefter kommer huset att läggas ut på Hemnet för försäljning. 
Det kommer att vara öppna visningar för att säkerställa en transparent process, dvs huset kommer inte att tas bort innan visning.

Belysningsproblem

som ni kanske märkt så är många gatlysen släckta i området. Det beror på en kortslutning i en stolpe. Vi hoppas att det blir åtgärdat på måndag 15 november! (Uppdaterad 14 november 2021).

Lampor i lekplatsen

Lampor i lekplatser
Snart kommer det att sättas upp provlampor i lekplatserna.
De kommer vara sensorstyrda så skall endast lysa när någon är där.

Syftet är att barnen skall kunna använda lekplatserna även den mörka tiden på året, men även för ökad trygghet då områdena runt lekplatserna är mörka.

De kan behöva justeras gällande hur/var de lyser så maila styrelsen ifall ni har synpunkter.

Lampor i lekplatser
Snart kommer det att sättas upp provlampor i lekplatserna.
De kommer vara sensorstyrda så skall endast lysa när någon är där.

Syftet är att barnen skall kunna använda lekplatserna även den mörka tiden på året, men även för ökad trygghet då områdena runt lekplatserna är mörka.

De kan behöva justeras gällande hur/var de lyser så maila styrelsen ifall ni har synpunkter.

Som policy anmäler vi all klotter inom området till polisen.