Föreningen måste momsregistreras

Efter ett EU domstolsbeslut måste alla samfällighetsföreningar momsregistreras. Då de flesta utgifter för föreningen är momsbelagda kommer inte den totala medlemsavgiften påverkas, då de kommer att kvittas mot varandra. Däremot kommer avierna förändras där det kommer att finns med moms. Det finns en del osäkerheter som fortfarande diskuteras med skatteverket gällande hur de extra bilplatserna hanteras samt avgiften för att hyra uthyrningslägenheten. Mer information om detta kommer när vi fått mer information. Troligen börjar de nya avierna gälla från Januari nästa år.