Skypemöte hängrännor 20 april och Städdagen 25 april

Informationsmöten gällande utredningen om hängrännorObservera att informationen kommer att vara liknande det som redan sänts ut. Inga frågor har hittills inkommit:

Onsdag 20/4 klockan 19:00 som är online. (Inget konto behövs) maila styrelsen för att få länken.

Söndag 24/4 klockan 13:00 utanför uthyrningslokalen Fysiskt möte.

Städdagen söndag 24 april,  hållpunkter
09:30 Start städdagen samling vid tvättstugan11:30 Grillning vid uthyrningslokalen
13:00 Informationsmöte hängrännor

Uppdatering husförsäljning
Efter att tagit in offerter där erbjudanden var likvärdiga har vi har nu valt mäklare (Fastighetsbyrån) och fotografering av huset sker onsdag 20/4.
Därefter kommer huset att läggas ut på Hemnet för försäljning. 
Det kommer att vara öppna visningar för att säkerställa en transparent process, dvs huset kommer inte att tas bort innan visning.

Belysningsproblem

som ni kanske märkt så är många gatlysen släckta i området. Det beror på en kortslutning i en stolpe. Vi hoppas att det blir åtgärdat på måndag 15 november! (Uppdaterad 14 november 2021).

Lampor i lekplatsen

Lampor i lekplatser
Snart kommer det att sättas upp provlampor i lekplatserna.
De kommer vara sensorstyrda så skall endast lysa när någon är där.

Syftet är att barnen skall kunna använda lekplatserna även den mörka tiden på året, men även för ökad trygghet då områdena runt lekplatserna är mörka.

De kan behöva justeras gällande hur/var de lyser så maila styrelsen ifall ni har synpunkter.

Lampor i lekplatser
Snart kommer det att sättas upp provlampor i lekplatserna.
De kommer vara sensorstyrda så skall endast lysa när någon är där.

Syftet är att barnen skall kunna använda lekplatserna även den mörka tiden på året, men även för ökad trygghet då områdena runt lekplatserna är mörka.

De kan behöva justeras gällande hur/var de lyser så maila styrelsen ifall ni har synpunkter.

Som policy anmäler vi all klotter inom området till polisen.

Rispat lås Soprum

Som ni kanske har märkt har någon roat sig med att rispat bort färg på det nya kodlåset på soprummet.

Håll ögona öppna ifall den/de som gjort detta kommer tillbaka.

Detta har polisanmälts som skadegörelse (vilket styrelsen gör med all skadegörelse).