Belysningsproblem

som ni kanske märkt så är många gatlysen släckta i området. Det beror på en kortslutning i en stolpe. Vi hoppas att det blir åtgärdat på måndag 15 november! (Uppdaterad 14 november 2021).

Lampor i lekplatsen

Lampor i lekplatser
Snart kommer det att sättas upp provlampor i lekplatserna.
De kommer vara sensorstyrda så skall endast lysa när någon är där.

Syftet är att barnen skall kunna använda lekplatserna även den mörka tiden på året, men även för ökad trygghet då områdena runt lekplatserna är mörka.

De kan behöva justeras gällande hur/var de lyser så maila styrelsen ifall ni har synpunkter.

Lampor i lekplatser
Snart kommer det att sättas upp provlampor i lekplatserna.
De kommer vara sensorstyrda så skall endast lysa när någon är där.

Syftet är att barnen skall kunna använda lekplatserna även den mörka tiden på året, men även för ökad trygghet då områdena runt lekplatserna är mörka.

De kan behöva justeras gällande hur/var de lyser så maila styrelsen ifall ni har synpunkter.

Som policy anmäler vi all klotter inom området till polisen.

Rispat lås Soprum

Som ni kanske har märkt har någon roat sig med att rispat bort färg på det nya kodlåset på soprummet.

Håll ögona öppna ifall den/de som gjort detta kommer tillbaka.

Detta har polisanmälts som skadegörelse (vilket styrelsen gör med all skadegörelse).

Sälja eller köpa hus på området

För er som säljer eller köper hus på området, glöm inte att sända in blanketten för utträden eller inträde i föreningen!

OBS för att att detta skall gå smidigt sänd den direkt till UpplandsBoservice adress nedan.

Glöm ej att anmäla/avanmäla er e-postadress till styrelsen@hogasen.se

Blanketterna hittar ni här!

Avanmälan om medlemskap i Gredelby hagar samfällighetsförening – tidigare ägare

Medlemskap – Gredelby Hagar Samfällighetsförening (hogasen.se)

Fyll i blanketten och sänd den till

Hyresavdelningen

Upplandsboservice AB

Box 347, 75106 Uppsala

Aktiviteter i lekplatsen

Som ni kanske har märkt pågår en hel del aktiviteter på lekplatserna. Detta är slutspurten på den två år långa upprustningen av lekparker och grönytor.

Norra lekplatsen

De två lekhusen på norra lekparken har vi tyvärr tvingats riva då de återigen inte möter kraven på lekredskap trots reparationer. Istället byggs en boulebana där som det länge varit önskemål från många i föreningen. Boulebanan kommer att ta samma yta i anspråk som lekhusen och grusgropen tidigare haft och skapar en bra plats för umgänge över åldersgränser. Men för att få en stabil grund grävs det ut och fylls igen med bättre fyllnadsmassa. Detta kommer även att göra att ogräset inte kommer att växa ohämmat där ”grusgropen” som varit avsedd för små barns bollek tidigare varit.

Sargerna är nu på plats

Mellersta lekplatsen

Arbete med sargerna för att skilja på lekplatsgruset och rabatter pågår. De uppgrävda stockarna skall även de tas bort inom kort

Södra lekplatsen

Gången skall fyllas på med stenmjöl för att slippa ogräs. Ett utspringsskydd kommer förhoppningsvis även det på plats då en medlem av föreningen skänkt en stor sten som vi hoppas passar in-

Örnparken

Bredvid tvättstugan kommer örnen att sättas upp. Den kommer att bli en lite kortare version jämfört med den ursprungliga då den nedre delen var totalt genomrutten. Ursprungskonstnären Robin från Trädtrolleri har dock räddat det mesta av örnen!

Vi hoppas och planerar för att alla aktiviteter blir klart innan sommaren!