Problem med internet

Efter tidigare felanmälan gällande att internet är ojämnt och instabilt har nu Comhem kommit tillbaka med att de hittat problemet och räknar med att Det är åtgärdat under nästa vecka dvs vecka 39.

Årsmöte 16 juni 2020 -18:30

Årets årsmöte kommer att hållas den 16 juni klockan 18:30 på grönytan vid mellersta lekplatsen.

Notera att vi kommer att behandla formalia frågor som val till styrelsen och ansvarsfrihet etc. Tanken är att ha ett extramöte när pandemin är över för att disskutera och eventuellt besluta om Tex hängrännor, vad vi gör med tvättstugan som är över, lampor etc. Styrelsen tror att ett avstånd mellan alla på 2 meter samt max 50 personer är begränsande.

Alla har fått en kallelse i brevlådan och snart kommer den signerade årsredovisningen (Den osignerade finns här)

Agendan för mötet och årsredovisningen

Städdagen den 19 och 26 april

Städdagen kommer att vara som vanligt men med följande tillägg:
Söndagen 26 april är ordinarie städ dag med en extra dag den 19 april. 

En lista med detaljerade aktiviteter kommer att sättas upp vid tvättstugan där man kan skriva upp sig på en aktivitet i förväg och även genomföra den vid lämplig tid mellan den 19-26 april. Detta för att undvika folksamling. Mer information kommer att sändas ut innan.

Representanter från trädgårdsgruppen, lekplatsgruppen och styrelsen kommer att finnas på plats vid frågor.

Tyvärr kommer grillning söndagen 26 april att ställas in då det alltid är mycket folk vid den!  Förhoppningsvis kan vi ha den efter sommaren med en officiell invigningen av de nya lekplatserna!

Årsmötet framflyttat på obestämd tid

Pga av Corona pandemin har styrelsen beslutat att årsmötet flyttas fram i tiden. Detta Följer Folkhälsomyndighetens Riktlinjer som gavs ut 1 april. Vi åter kommer om nytt datum. Även om stadgarna Säger att årsmötet skall hållas april till juni kan årsmötet flyttas till efter sommaren beroende på vad myndigheternas rekommendationer är.