Extra stämma

Fredag 11 juni 18:30 på grönytan på mellersta lekparken

Då Lantmäteriet hitta en hel del felaktigheter i den förrättning som gjordes när samfällighetsföreningen bildades, men även vid samtliga avstyckningar av lokaler som gjorts behöver styrelsen bemyndigande att representera föreningen för att rätta till detta i samband med att vi styckar av den gamla uthyrningslokalen. Anledningen är att ombilda fastigheter inte är att betrakta som förvaltning av gemensam egendom som styrelsen via stadgarna har bemyndigande för.

Problem med internet

Efter tidigare felanmälan gällande att internet är ojämnt och instabilt har nu Comhem kommit tillbaka med att de hittat problemet och räknar med att Det är åtgärdat under nästa vecka dvs vecka 39.

Årsmöte 16 juni 2020 -18:30

Årets årsmöte kommer att hållas den 16 juni klockan 18:30 på grönytan vid mellersta lekplatsen.

Notera att vi kommer att behandla formalia frågor som val till styrelsen och ansvarsfrihet etc. Tanken är att ha ett extramöte när pandemin är över för att disskutera och eventuellt besluta om Tex hängrännor, vad vi gör med tvättstugan som är över, lampor etc. Styrelsen tror att ett avstånd mellan alla på 2 meter samt max 50 personer är begränsande.

Alla har fått en kallelse i brevlådan och snart kommer den signerade årsredovisningen (Den osignerade finns här)

Agendan för mötet och årsredovisningen