Sälja eller köpa hus på området

För er som säljer eller köper hus på området, glöm inte att sända in blanketten för utträden eller inträde i föreningen!

OBS för att att detta skall gå smidigt sänd den direkt till UpplandsBoservice adress nedan.

Glöm ej att anmäla/avanmäla er e-postadress till styrelsen@hogasen.se

Blanketterna hittar ni här!

Avanmälan om medlemskap i Gredelby hagar samfällighetsförening – tidigare ägare

Medlemskap – Gredelby Hagar Samfällighetsförening (hogasen.se)

Fyll i blanketten och sänd den till

Hyresavdelningen

Upplandsboservice AB

Box 347, 75106 Uppsala

Aktiviteter i lekplatsen

Som ni kanske har märkt pågår en hel del aktiviteter på lekplatserna. Detta är slutspurten på den två år långa upprustningen av lekparker och grönytor.

Norra lekplatsen

De två lekhusen på norra lekparken har vi tyvärr tvingats riva då de återigen inte möter kraven på lekredskap trots reparationer. Istället byggs en boulebana där som det länge varit önskemål från många i föreningen. Boulebanan kommer att ta samma yta i anspråk som lekhusen och grusgropen tidigare haft och skapar en bra plats för umgänge över åldersgränser. Men för att få en stabil grund grävs det ut och fylls igen med bättre fyllnadsmassa. Detta kommer även att göra att ogräset inte kommer att växa ohämmat där ”grusgropen” som varit avsedd för små barns bollek tidigare varit.

Sargerna är nu på plats

Mellersta lekplatsen

Arbete med sargerna för att skilja på lekplatsgruset och rabatter pågår. De uppgrävda stockarna skall även de tas bort inom kort

Södra lekplatsen

Gången skall fyllas på med stenmjöl för att slippa ogräs. Ett utspringsskydd kommer förhoppningsvis även det på plats då en medlem av föreningen skänkt en stor sten som vi hoppas passar in-

Örnparken

Bredvid tvättstugan kommer örnen att sättas upp. Den kommer att bli en lite kortare version jämfört med den ursprungliga då den nedre delen var totalt genomrutten. Ursprungskonstnären Robin från Trädtrolleri har dock räddat det mesta av örnen!

Vi hoppas och planerar för att alla aktiviteter blir klart innan sommaren!

Extra stämma

Fredag 11 juni 18:30 på grönytan på mellersta lekparken

Då Lantmäteriet hitta en hel del felaktigheter i den förrättning som gjordes när samfällighetsföreningen bildades, men även vid samtliga avstyckningar av lokaler som gjorts behöver styrelsen bemyndigande att representera föreningen för att rätta till detta i samband med att vi styckar av den gamla uthyrningslokalen. Anledningen är att ombilda fastigheter inte är att betrakta som förvaltning av gemensam egendom som styrelsen via stadgarna har bemyndigande för.

Problem med internet

Efter tidigare felanmälan gällande att internet är ojämnt och instabilt har nu Comhem kommit tillbaka med att de hittat problemet och räknar med att Det är åtgärdat under nästa vecka dvs vecka 39.

Årsmöte 16 juni 2020 -18:30

Årets årsmöte kommer att hållas den 16 juni klockan 18:30 på grönytan vid mellersta lekplatsen.

Notera att vi kommer att behandla formalia frågor som val till styrelsen och ansvarsfrihet etc. Tanken är att ha ett extramöte när pandemin är över för att disskutera och eventuellt besluta om Tex hängrännor, vad vi gör med tvättstugan som är över, lampor etc. Styrelsen tror att ett avstånd mellan alla på 2 meter samt max 50 personer är begränsande.

Alla har fått en kallelse i brevlådan och snart kommer den signerade årsredovisningen (Den osignerade finns här)

Agendan för mötet och årsredovisningen