Bokning av uthyrningslokalen

Följande gäller för bokning:

Bokning görs hos Anders (hus 131) eller Jan (hus 133). Nyckel har ersatts av elektronisk kod som ni får när ni bokar lokalen.

Den som hyr skall städa lokalen.

Pris för att hyra lokalen är 200 kronor/dygn.