Varmvatten och fjärrvärme

Idag har Vattenfall avbrott i varmvatten och fjärrvärme mellan 08-20. Detta gäller Knivsta och har informerats av Vattenfall, men verkar inte vara klart hur de kommunicerat detta. Föreniungen har nte blivit notifierade.

Föreningen måste momsregistreras

Efter ett EU domstolsbeslut måste alla samfällighetsföreningar momsregistreras. Då de flesta utgifter för föreningen är momsbelagda kommer inte den totala medlemsavgiften påverkas, då de kommer att kvittas mot varandra. Däremot kommer avierna förändras där det kommer att finns med moms. Det finns en del osäkerheter som fortfarande diskuteras med skatteverket gällande hur de extra bilplatserna hanteras samt avgiften för att hyra uthyrningslägenheten. Mer information om detta kommer när vi fått mer information. Troligen börjar de nya avierna gälla från Januari nästa år.

Andelstal uppdaterade

Nu har vi fått bekräftelse från Lantmäteriet att alla fastigheter nu har andelstal 1 i föreningen. Anledningen till varför styrelsen ansökte om att få denna uppdatering är att när föreningen tidigare sålt lokaler har andelstalen kvarstått som 0.1 vilket förstås inte varit korrekt.

Information från styrelsen

Årsmötet

Flyttas till onsdag 1 juni 18:30 så att vi hinner få årsredovisningen klar och att alla hinner läsa den i god tid innan. Kallelsen kommer ca 2 veckor innan.

Fjärrvärme läckage

Det verkar som vi har ett mindre läckage någonstans i fjärrvärme systemet. Felsökningen har hittills inte hittat felet.Vänligen kontrollera ifall ni har läckage vid element eller inkommande fjärrvärme anslutning i er bostad. Om ni ser ytor på marken som inte verkar torka upp normalt kan det indikera en läcka.Rapportera eventuella läckor till styrelsen.


Gula ”pirran” saknad

Den gula pirran som man kan låna finns inte i förrådet. Lämna gärna tillbaka den snarast då den behövs. Generellt gäller att alltid lämna tillbaka det som lånas när man är klar!


Informationsmöten gällande hängrännor och stuprör

En sammanfattning av mötena inklusive frågor och svar kommer att sändas ut så att alla kan ta ställning till årsmötet vad ni tycker, eller lämna fullmakt till någon som företräder er. Punkten på årsmötet kommer vara ja eller nej till att överföra hängrännor och stuprör till respektive fastighetsägare. Fullmaktsblankett kommer att finnas på hemsidan när handlingarna till årsmötet läggs ut ca 2 veckor innan årsmötet. 

Lekplatser En provlampa på södra lekplatsen kommer att sättas upp under maj.

Hjulbultar upphittade

2 hjulbultar upphittade i området (låsbultar). Finns att hämta på Högåsvägen 125