Gemensamt underhåll

Detta är en lista över gemensamt underhåll av fastigheterna

2007
Utvändig målning av alla dörrar och fönster. Läs mer under Entredörrsfärger.

2008
Spolning av alla avloppsrör både i husen och i gatan.
Rengöring av ventilationskanaler, utbyte av defekt fläktutrustning och ventilationsdon samt injustering av ventilationen.

2009
Målning av alla fasader, vindskivor och takfötter samt byte av all dålig panel. Läs mer under Fasadfärger.