Varmvatten och fjärrvärme

Idag har Vattenfall avbrott i varmvatten och fjärrvärme mellan 08-20. Detta gäller Knivsta och har informerats av Vattenfall, men verkar inte vara klart hur de kommunicerat detta. Föreniungen har nte blivit notifierade.