Vår städdag och årsmöte

Vårstäddagen och årsmötet är söndagen den 26 april 2020 så boka in datumet i kalendern! Mer information kommer i god tid innan mötet.