Information från styrelsen

Årsmötet

Flyttas till onsdag 1 juni 18:30 så att vi hinner få årsredovisningen klar och att alla hinner läsa den i god tid innan. Kallelsen kommer ca 2 veckor innan.

Fjärrvärme läckage

Det verkar som vi har ett mindre läckage någonstans i fjärrvärme systemet. Felsökningen har hittills inte hittat felet.Vänligen kontrollera ifall ni har läckage vid element eller inkommande fjärrvärme anslutning i er bostad. Om ni ser ytor på marken som inte verkar torka upp normalt kan det indikera en läcka.Rapportera eventuella läckor till styrelsen.


Gula ”pirran” saknad

Den gula pirran som man kan låna finns inte i förrådet. Lämna gärna tillbaka den snarast då den behövs. Generellt gäller att alltid lämna tillbaka det som lånas när man är klar!


Informationsmöten gällande hängrännor och stuprör

En sammanfattning av mötena inklusive frågor och svar kommer att sändas ut så att alla kan ta ställning till årsmötet vad ni tycker, eller lämna fullmakt till någon som företräder er. Punkten på årsmötet kommer vara ja eller nej till att överföra hängrännor och stuprör till respektive fastighetsägare. Fullmaktsblankett kommer att finnas på hemsidan när handlingarna till årsmötet läggs ut ca 2 veckor innan årsmötet. 

Lekplatser En provlampa på södra lekplatsen kommer att sättas upp under maj.

Hjulbultar upphittade

2 hjulbultar upphittade i området (låsbultar). Finns att hämta på Högåsvägen 125