Årsmötet framflyttat på obestämd tid

Pga av Corona pandemin har styrelsen beslutat att årsmötet flyttas fram i tiden. Detta Följer Folkhälsomyndighetens Riktlinjer som gavs ut 1 april. Vi åter kommer om nytt datum. Även om stadgarna Säger att årsmötet skall hållas april till juni kan årsmötet flyttas till efter sommaren beroende på vad myndigheternas rekommendationer är.