Städdagen den 19 och 26 april

Städdagen kommer att vara som vanligt men med följande tillägg:
Söndagen 26 april är ordinarie städ dag med en extra dag den 19 april. 

En lista med detaljerade aktiviteter kommer att sättas upp vid tvättstugan där man kan skriva upp sig på en aktivitet i förväg och även genomföra den vid lämplig tid mellan den 19-26 april. Detta för att undvika folksamling. Mer information kommer att sändas ut innan.

Representanter från trädgårdsgruppen, lekplatsgruppen och styrelsen kommer att finnas på plats vid frågor.

Tyvärr kommer grillning söndagen 26 april att ställas in då det alltid är mycket folk vid den!  Förhoppningsvis kan vi ha den efter sommaren med en officiell invigningen av de nya lekplatserna!