Extra stämma

Fredag 11 juni 18:30 på grönytan på mellersta lekparken

Då Lantmäteriet hitta en hel del felaktigheter i den förrättning som gjordes när samfällighetsföreningen bildades, men även vid samtliga avstyckningar av lokaler som gjorts behöver styrelsen bemyndigande att representera föreningen för att rätta till detta i samband med att vi styckar av den gamla uthyrningslokalen. Anledningen är att ombilda fastigheter inte är att betrakta som förvaltning av gemensam egendom som styrelsen via stadgarna har bemyndigande för.