Skypemöte hängrännor 20 april och Städdagen 25 april

Informationsmöten gällande utredningen om hängrännorObservera att informationen kommer att vara liknande det som redan sänts ut. Inga frågor har hittills inkommit:

Onsdag 20/4 klockan 19:00 som är online. (Inget konto behövs) maila styrelsen för att få länken.

Söndag 24/4 klockan 13:00 utanför uthyrningslokalen Fysiskt möte.

Städdagen söndag 24 april,  hållpunkter
09:30 Start städdagen samling vid tvättstugan11:30 Grillning vid uthyrningslokalen
13:00 Informationsmöte hängrännor

Uppdatering husförsäljning
Efter att tagit in offerter där erbjudanden var likvärdiga har vi har nu valt mäklare (Fastighetsbyrån) och fotografering av huset sker onsdag 20/4.
Därefter kommer huset att läggas ut på Hemnet för försäljning. 
Det kommer att vara öppna visningar för att säkerställa en transparent process, dvs huset kommer inte att tas bort innan visning.