Uppdaterad städdagslista efter utfört arbete 19 april

Tack alla som deltog söndagen den 19e april. Mycket mer än förväntat blev utfört! Här är en uppdaterad lista med en del nya saker som ni som inte var med eller har skrivit upp er kan utföra senast den 26 april! Kontakta styrelsen, lekplatsgruppen eller trädgårdsgruppen om ni har frågor. Vilka det är framgår i dokumentet!