Årsmöte 16 juni 2020 -18:30

Årets årsmöte kommer att hållas den 16 juni klockan 18:30 på grönytan vid mellersta lekplatsen.

Notera att vi kommer att behandla formalia frågor som val till styrelsen och ansvarsfrihet etc. Tanken är att ha ett extramöte när pandemin är över för att disskutera och eventuellt besluta om Tex hängrännor, vad vi gör med tvättstugan som är över, lampor etc. Styrelsen tror att ett avstånd mellan alla på 2 meter samt max 50 personer är begränsande.

Alla har fått en kallelse i brevlådan och snart kommer den signerade årsredovisningen (Den osignerade finns här)

Agendan för mötet och årsredovisningen